SCHILDERLES

Schilderles en Corona-aanpassingen
Naar aanleiding van het 'nieuwe normaal' heb ik flink wat aanpassingen gedaan, omdat ik vermoed dat de genoeg-afstand-regel nog wel even gaat duren. Mijn atelier is inmiddels twee maal zo groot geworden en ik heb plexiglas schermen besteld zodat ik iedereen genoeg ruimte en privacy kan bieden tijdens het schilderen.Op de Home-pagina zie je een impressie. Verder komt er eenrichtingsverkeer en zal er bij de spoelruimte genoeg ruimte zijn. Ik geef aanwijzingen met een ouderwetse onderwijzersstok! Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig en het is handig als je je eigen koffiemok/thermosfles meeneemt. Ik hoop vanaf 1 juni weer 'gewoon' les te kunnen geven.

Elke dinsdag geef ik les aan zowel beginners als gevorderden.

Ik geef les vanuit een klassieke benadering waarbij compositie, vorm, lichtval, techniek en kleurgebruik belangrijke principes zijn.
Lestijden zijn als volgt:

in de ochtend  van  10.00 tot 12.00 uur 

in de middag    van 14.00 tot 16.00 uur
en in de avond 
van 19.15  tot 21.15uur

De lessen beginnen 8 en 15 september 2020


Lesblokken van 8 lessen
Je schrijft je in per blok van 8 lessen. De eerste

3 lessen van elk blok bestaan uit instructie, opdrachten. Onderwerp verschilt telkens en kan portret, stilleven, landschap of iets anders zijn. De basisprincipes bij elk onderwerp zijn gelijk. De volgende 5 lessen ga je aan de slag met een onderwerp van je eigen voorkeur. Je regelt dit dus zelf. Materiaalkeuze hierbij is vrij en je krijgt individuele begeleiding.

Kijk voor data onderaan de pagina.

Om de week les of elke week les
Er zijn 2 groepen (A en B) in de ochtend en 2 groepen (A en B) in de avond. Deze groepen hebben om en om les. Als je je opgeeft voor alleen groep A of alleen groep B heb je dus om de week les (=parttime les). Je kunt je ook opgeven voor groep A én B, dan heb je elke week les (=fulltime les).

Er zijn 2 lesblokken per seizoen  (zie data) 

Opgeven per mail   mitzy@mooiportret.nl
1. Je kiest voor de ochtend, middag of avond

2. Je kiest groep A of B  óf beide groepen 

3. Je kiest of je blok 1 of 2 wil volgen óf allebei

Kosten schilderseizoen  2020/2021

1 blok,        om de week les  = 8 lessen = 160 euro  
1 blok,        elke week les     =16 lessen = 320 euro  

2 blokken,   elke week les    = 32 lessen= 640 euro 

(betaal je deze 32 lessen in een keer vóór 1 augustus krijg je een korting van 64 euro en betaal je 576 euro)

 

Inhalen

Inhalen vind ik prima als er plek is. Dat kan dan bijvoorbeeld in de week waarin je niet lest.

Inhalen kan alleen tijdens blokken waar je voor ingeschreven staat.
NB. a
ls je elke week les hebt kan inhalen uiteraard alleen tijdens het dagdeel waarop je normaal niet lest.

Betaling

Het lesgeld voor blok 1 graag overmaken voor 1 augustus 2020, het lesgeld voor blok 2 voor 1 januari 2021. 
Banknummer NL51 ABNA 047 52 61 909
ten name van M. Renooy
onder vermelding van naam, blok en dagdeel

Alvast dank!

Locatie: Witte Paardstraatje 2A  3764DC in Soest  Parkeren kan alleen aan de doorgaande weg

Info: mitzy@mooiportret.nl    M 0622182662

Blokken per seizoen:
2
Lessen per blok
 8
Groeps-grootte
8
Tarief per blok:
€160
Dinsdag ochtend:
10.00-12.00
Dinsdag avond:
19.30-21.30
06 22 18 26 62
Witte Paardstraatje 2a
3764AR SOEST
Copyrights

2020

 by Mitzy Renooy

Bankrekeningnummer Mitzy Renooy: NL51 ABNA 0475 2619 09