06 22 18 26 62
Witte Paardstraatje 2a
3764AR SOEST

2016 by Mitzy Renooy

Bankrekeningnummer Mitzy Renooy: NL51 ABNA 0475 2619 09

SCHILDERLES

Elke dinsdag geef ik les aan zowel beginners als gevorderden.

Ik geef les vanuit een klassieke benadering waarbij compositie, vorm, lichtval, techniek en kleurgebruik belangrijke principes zijn.
Lestijden zijn als volgt:

in de ochtend  van  10.00 tot 12.00 uur 
en in de avond 
van 19.30 tot 21.30 uur

De lessen beginnen 10 en 17 september 2019


Lesblokken van 8 lessen
Je schrijft je in per blok van 8 lessen. De eerste

3 lessen van elk blok bestaan uit instructie, opdrachten. Onderwerp verschilt telkens en kan portret, stilleven, landschap of iets anders zijn. De basisprincipes bij elk onderwerp zijn gelijk. De volgende 5 lessen ga je aan de slag met een onderwerp van je eigen voorkeur. De materiaalkeuze hierbij is vrij en je krijgt individuele begeleiding.

Kijk voor data onderaan de pagina.

Om de week les of elke week les
Er zijn 2 groepen (A en B) in de ochtend en 2 groepen (A en B) in de avond. Deze groepen hebben om en om les. Als je je opgeeft voor alleen groep A of alleen groep B heb je dus om de week les (=parttime les). Je kunt je ook opgeven voor groep A én B, dan heb je elke week les (=fulltime les).

Er zijn 2 lesblokken per seizoen  (zie data) 

Opgeven per mail   mitzy@mooiportret.nl
1. Je kiest voor de ochtend of avond

2. Je kiest groep A of B  óf beide groepen 

3. Je kiest of je blok 1 of 2 wil volgen óf allebei

Kosten schilderseizoen  2019/2020

1 blok,        om de week les  = 8 lessen =140 euro  
1 blok,        elke week les     =16 lessen =280 euro  

2 blokken,   elke week les    = 32 lessen= 560 euro 

(betaal je deze 32 lessen in een keer vóór 1 augustus krijg je een korting van 64 euro en betaal je 496 euro)

 

Inhalen

Inhalen vind ik prima als er plek is. Dat kan dan bijvoorbeeld in de week waarin je niet lest.

Inhalen kan alleen tijdens blokken waar je voor ingeschreven staat.
NB. a
ls je elke week les hebt kan inhalen uiteraard alleen tijdens het dagdeel waarop je normaal niet lest.

Betaling

Het lesgeld voor blok 1 graag overmaken voor 1 augustus 2019, het lesgeld voor blok 2 voor 1 januari 2020. 
Banknummer NL51 ABNA 047 52 61 909
ten name van M. Renooy
onder vermelding van naam, blok en dagdeel

Alvast dank!

Locatie: Witte Paardstraatje 2A  3764DC in Soest  Parkeren kan alleen aan de doorgaande weg

Info: mitzy@mooiportret.nl    M 0622182662

Blokken per seizoen:
2
Lessen per blok
 8
Groeps-grootte
8
Tarief per blok:
€140
Dinsdag ochtend:
10.00-12.00
Dinsdag avond:
19.30-21.30